مجموعه خدمات تایپ رها، تمامی خدمات مربوط به تایپ را در کوتاه ترین زمان ممکن برای شما انجام می دهد.

این خدمات شامل موارد زیر می باشد:

* تایپ فارسی

* تایپ انگلیسی

* تایپ عربی

* تایپ ترکی

* تایپ فایل صوتی

* تایپ‌فایل دست نویس

* تایپ فرمول

* تایپ قرارداد رسمی

* تایپ فایل PDF

* تایپ روزنامه و مجله

* تایپ در WORD

* تایپ در EXCEL

* تایپ کتاب و جزوه

* تایپ تخصصی فایل

* تایپ فوری

* علاوه بر خدمات تایپ، تمامی خدمات ویرایش و ویراستاری، طراحی، نوشتن رفرنس، خلاصه نویسی و… نیز در موسسه خدمات تایپ رها قابل انجام می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. دیدگاه شما بایستی مرتبط به "سایت تایپ" و "خدمات تایپ" باشد. هر چقدر دیدگاه شما تخصصی تر و کاملتر باشد، پروژه های تایپ بیشتری برای شما ارسال خواهد شد. *