1- از طریق مرورگر گوشی یا سیستم خود وارد سایت google.com شوید.

نحوه پذیرش پروژه تایپ 1

2- در کادر جستجو عبارت “سایت تایپ” را جستجو نمایید. (مطابق تصویر)

3- در لیست نتایج وارد سایت مشخص شده در تصویر مقابل شوید.

جستجوی سایت تایپ رها

4- پس از باز شدن سایت ما، بر روی دکمه “پذیرش پروژه تایپ” کلیک کنید.

5- صفحه مورد نظر را تایپ و ارسال نمایید. برای کسب درآمد بیشتر می توانید از گوشیها و سیستمهای مختلف استفاده نمایید.

میزان درآمد از هزینه تایپ صفحات در زیر همان فرم قابل مشاهده می باشد.

تایپ صفحه